Het online en offline platformSamen werken aan een duurzaam, gezond en veilig Brabant!

Marktplaats Vitale Bodem

Welkom!

Wil jij kennis en informatie over vitale bodem uitwisselen? Dan ben je op de marktplaats vitale bodem op de juiste plek! Wil jij meediscussiëren? Registreer je dan voor het platform.

Registreer hier

 

Bodemnetwerk Brabant       

Bodemnetwerk Brabant komt regelmatig bij elkaar in bodemcafés en op dit online platform om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen om bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid te verbeteren. 

Community of Practice Bodemkwaliteit

De community of Practice Bodemkwaliteit is een netwerk van provincie, waterschappen en gemeenten dat zich bezighoudt met de opdracht van taken rondom bodemsanering van de provincie naar gemeenten. Interessant voor jou? Lees dan snel verder!

 

 

Wat houdt vitale bodem in?

Op deze pagina vind je algemene informatie over het provinciaal beleid rondom vitale bodem.

 

Stortplaatsen

Brabant kent ongeveer 600 voormalige stortplaatsen. Deze lenen zich er vaak voor om op een duurzame manier opnieuw gebruikt te worden. Benieuwd naar voorbeelden over hoe je een voormalige stortplaatsen kan hergebruiken? Lees dan snel verder!

 

Grond voor publieke doelen

Overheden hebben samen ruim een derde van alle grond in Nederland in bezit: pachtgronden, bedrijventerreinen, natuur, maar ook kilometers wegbermen en oevers. Hoe zetten de diverse gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties en het havenschap hun grond al in voor maatschappelijke doelen? Dat lees je hier!

 

 

Actualiteiten & informatie

Op deze pagina kunnen we kennis en informatie met elkaar delen. Neem snel een kijkje!

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"145051"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":true,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":true,"carouselDelay":"6000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}
 

 

 

 

0 bestanden: